Rekonštrukcia kaštieľa v Stupave
UVP Technikom pre TU v Košiciach
UVP Technicom pre Prešovskú univerzitu
UVP Technicom pre UPJŠ v Košiciach
UVP Technicom pre TU, Park Komenského

VITAJTE NA STRÁNKE SPOLOČNOSTI EURO-ŠTUKONZ, a.s.

Spoločnosť EURO-ŠTUKONZ a.s. vznikla k 31.12.2005 (pôvodne ako s.r.o., k 20.6.2014 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť).

Prvou významnou zákazkou, ktorú spoločnosť realizovala bola   rekonštrukcia barokového kaštieľa v Stupave , ktorý je kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti je v ňom umiestnený  ústav pre dlhodobo chorých ( Dom sociálnych služieb ).  Cieľom projektu bolo najmä obnoviť a zrekonštruovať pôvodný vonkajší vzhľad kaštieľa, zachovať jeho historickú a kultúrnu hodnotu a vzhľad. 

Medzi hlavné aktivity v rámci projektu patrili napr. izolácia striech, vnútorná kanalizácia, výmena okien a strešných okien, výmena bleskozvodov, reštaurátorské práce, odizolovanie muriva, úpravy podláh, sanačná omietka vnútorných stien atď. Realizácia projektu prebiehala za plného fungovania ústavu.

Práve tento projekt je dôvodom netradičného názvu spoločnosti, nakoľko táto vznikla práve za účelom realizácie tejto náročnej rekonštrukcie , súčasťou ktorej bola aj umelecko – remeselná obnova ozdobných fasádnych prvkov ( štukatérstvo ).

Spoločnosť EURO-ŠTUKONZ a.s. realizovala aj ďalšie projekty a to nielen rekonštrukcie , ale aj výstavbu nových budov občianskeho, bytového a priemyselného charakteru.

Najdôležitejšie z nich Vám predstavujeme na našej stránke. 

 

Na stiahnutie

 • UVP Technicom pre TU, Park Komenského
 • UVP Technicom pre TU v Košiciach
 • UVP Technicom pre UPJŠ v Košiciach
 • UVP Technicom pre Prešovskú univerzitu
Referencie
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave - Komplexná rekonštrukcia izieb blokov B1-B4 na ŠD Mladosť – rekonštrukcia bloku B2

 • Slovenská akadémia vied - Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV

 • Slovenská akadémia vied Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab

 • Rekonštrukcia Centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ gastronómie a hotelových služieb

 • UVP Technicom pre UPJŠ v Košiciach

 • UVP Technicom pre Prešovskú univerzitu

 • UVP Technikom pre TU v Košiciach

 • UVP Technicom pre TU, Park Komenského

 • Obnova fasády a zateplenie budovy MSKS v Senci

 • Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Lemešany

 • Rekonštrukcia kaštieľa v Stupave

Kontakt
Top